Καλώς ήρθατε!

16-06-2016: Λήξη υποβολής αίτησης διαθεσιμότητας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ στις 25-6-2016.

14-06-2016: Υποβολή αίτησης διαθεσιμότητας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ στις 25-6-2016.
Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε την απόφαση ορισμού εξεταστικών κέντρων.

Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις διαθεσιμότητας μέχρι τις 16-6-2016 στις 9:00 το πρωί. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι αξιολογητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν έγκυρες (μετά την εξέταση και των ενστάσεων). Οι αξιολογητές/τριες μπορούν να κάνουν Είσοδο στο σύστημα με το ίδιο email και συνθηματικό που είχαν κατά την υποβολή αίτησης. Αν δεν το θυμούνται, μπορούν να κάνουν Επαναφορά συνθηματικού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

07-06-2016: Τελικός πίνακας μοριοδότησης αξιολογητών/τριών Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ
Αυτό είναι το σώμα αξιολογητών/τριων που προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας που θα γίνουν στις 25-06-2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα σας σταλεί μήνυμα την ερχόμενη εβδομάδα, όταν ανακοινωθούν τα εξεταστικά κέντρα και τα τμήματα, για να δηλώσετε διαθεσιμότητα και επιλογή εξεταστικού κέντρου.

23-05-2016: Αποτελέσματα μοριοδότησης αξιολογητών/τριών Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ

Διαδικασία Ενστάσεων

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα μοριοδότησης στον δικτυακό τόπο υποβολής αιτήσεων, δηλαδή από Δευτέρα 23-5-2016 έως και την Τετάρτη 25-5-2016.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση lifelonglearning@minedu.gov.gr. Ενστάσεις πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου τρόπου και ημερών, δεν γίνονται αποδεκτές.

Η τελική επιλογή των αξιολογητών/τριών για κάθε εξεταστική περίοδο θα γίνεται μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων και την δήλωση διαθεσιμότητας και επιλογής εξεταστικού κέντρου, από τους υποψηφίους, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ΓΓΔΒΜΝΓ. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη υποψηφίων, θα εκτιμηθεί ο βαθμός πτυχίου.

11-05-2016: Οι αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα διαγραφούν. Όταν το σύστημα "ανοίξει" για την επόμενη εξεταστική περίοδο, οι υποψήφιοι θα μπορούν πάλι να κάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στην αίτησή τους και να την υποβάλουν οριστικά.

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση: 213-1311667, 213-1311652, 213–1311678, 213-1311669