Καλώς ήρθατε!

16-11-2016: Λήξη υποβολής αίτησης διαθεσιμότητας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ στις 26-11-2016.

14-11-2016: Υποβολή αίτησης διαθεσιμότητας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ στις 26-11-2016.
Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε την απόφαση ορισμού εξεταστικών κέντρων.

Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις διαθεσιμότητας μέχρι τις 16-11-2016 στις 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι/ες στο Σώμα Αξιολογητών Ελληνομάθειας. Οι αξιολογητές/τριες μπορούν να κάνουν Είσοδο στο σύστημα με το ίδιο email και συνθηματικό που είχαν κατά την υποβολή αίτησης. Αν δεν το θυμούνται, μπορούν να κάνουν Επαναφορά συνθηματικού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

11-11-2016: Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των ενστάσεων για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας. Μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης (ανακοινοποίηση στο ορθό) και τον επικαιροποιημένο πίνακα αξιολογητών(ανακοινοποίηση στο ορθό), ο οποίος περιλαμβάνει τους παλαιούς και νέους ενταγμένους στο Σώμα. Από τον πίνακα αυτόν, θα επιλεγούν οι αξιολογητές /τριες που θα εργαστούν για τις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα σας σταλεί μήνυμα την ερχόμενη εβδομάδα, όταν ανακοινωθούν τα εξεταστικά κέντρα και τα τμήματα, για να δηλώσετε διαθεσιμότητα και επιλογή εξεταστικού κέντρου.

02-11-2016: Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων των νέων υποψηφίων για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας. Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης.

Τυχόν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ μπορούν να κατατεθούν μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα Αξιολογητών Ελληνομάθειας, από την Τετάρτη 2-11-2016 έως και την Παρασκευή 4-11-2016 στις 15:00, αποκλειστικά ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, στο lifelonglearning@minedu.gov.gr . Ενστάσεις που θα αποσταλούν μετά την παρέλευση της χρονικής προθεσμίας δεν θα εξεταστούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας Αξιολογητών Ελληνομάθειας, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους Αξιολογητές του Σώματος (όσους έγιναν δεκτοί αυτή την περίοδο αλλά και τους παλαιότερους). Οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους για τις εξετάσεις στις 26-11-2016.

20-10-2016: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών και για επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας έληξε! Οι υποψήφιοι που οριστικοποίησαν την αίτησή τους, μπορούν να την εκτυπώσουν και να τη στείλουν, σύμφωνα με τις οδηγίες στο δελτίο τύπου, έως τη Δευτέρα 24-10-2016 και ώρα 15:00.

17-10-2016: Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας από τη Δευτέρα 17-10-2016 μέχρι την Πέμπτη 20-10-2016 στις 10 π.μ., για να συμμετέχετε στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

Για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σώμα Αξιολογητών, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και κωδικό που έχουν από την κατάθεση των αιτήσεων την περίοδο Μαΐου 2016, μπορούν να επικαιροποιήσουν μέχρι την Πέμπτη 20-10-2016 στις 10 π.μ.:

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Σώμα Αξιολογητών θα πρέπει:

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση: 213-1311667, 213-1311652, 213–1311678, 213-1311669


Αν έχετε ήδη λογαριασμό, από το μενού επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ. Αλλιώς, επιλέξτε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.